Talha TOLUNALP

Klinik Psikolog

1991 yılında Ankara’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada okudu. Lisans eğitimini İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji, yüksek lisans eğitimini de Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans tezi kapsamında “Ebeveynlerin Çocuklarıyla Oyun Oynama Alışkanlıkları ile Çocuklarda Görülen Davranış Sorunları Arasındaki İlişki” konusunu çalıştı.

Üniversite sonrasında psikolojik danışmanlık merkezlerinde, belediyelerde, eğitim kurumlarında, dernek ve vakıflarda, çocuk dizilerinde kısacası çocuk için yürütülen birçok farklı çalışmada ve projede yer aldı. Halen Ahenk Psikoloji’de çocuklar üzerine psikolojik destek çalışmaları yürütmektedir. Yenikapı Çocuk, Yeni Aile Çocuk ve Digete Çocuk yayınlarında danışmanlık ve yazarlık yapmaktadır. Oyun Terapileri Enstitüsü’nün aktif bir üyesidir. Bu çalışmaların yanı sıra, ebeveynler, öğrenciler, uzmanlar ve yeni mezunlarla bilgi ve deneyimlerini paylaşmaya yönelik seminer ve atölyeler düzenlemekten keyif alan “sosyal bir psikolog” olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Deneyimsel Oyun Terapisi alanında uluslararası sertifikasyon sürecini tamamlayan Tolunalp bu ekolün yanı sıra çalışmalarında Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, EMDR, Öykülerle Terapi, Kukla Terapisi ve Sanat Terapisi gibi ekolleri de kullanmaktadır. İstanbul’da ikamet etmektedir.