Mehmet Teber Eğitimleri

Odak Eğitimler

Çocukta Cinsellik Sorunları ve Terapisi

Çocuk gelişim süreci içinde cinsellik ve cinsiyeti ile ilgili birçok problemle karşılaşmaktadır. Bu problemlerin çözümü doğru ve zamanında müdahale gerektirmektedir. Çocukluk çağı mastürbasyonu, çocuklarda cinsel merak, cinsel organ ile oynama ve cinsel istismar eğitimde ele alınacak 4 temel başlıktır. Eğitimde tüm bu başlıklar DSM 5 çerçevesinde detaylı ele alınacak, her bir başlıkta evde ailelere verilecek öneriler aktarılacak ile terapide yapılacak pratik uygulamalar gösterilecektir.

 

Eğitim Süresi 1 Gün / 6 Saat
Eğitim Saatleri 10.00-17.00
Katılımcılar Psikoloji ve PDR mezunları ve son sınıf öğrencileri
Kayıt-Bilgi 0 212 487 8086

Çocukta Öfke Sorunları ve Terapisi

Çok fazla çocuk öfke problemleri nedeni ile terapiye başvurmaktadır. Genelde öfke bir sonuçtur ve arkasında çeşitli patolojiler yatmaktadır. Bu patolojiler bilinmeden öfkeyi anlamak ve doğru çözüm yolu bulmak mümkün olmamaktadır. Eğitimde çocukta görünen öfkenin kökenlerine, öfke ile ilişkili olan DSM 5’te geçen bozukluklara, öfke için evde ailelere önerilecek pratik önerilere, terapide yapılacak pratik çalışmalara yer verilecektir.

 

Eğitim Süresi 1 Gün / 6 Saat
Eğitim Saatleri 10.00-17.00
Katılımcılar Psikoloji ve PDR mezunları ve son sınıf öğrencileri
Kayıt-Bilgi 0 212 487 8086

Çocukta Kaygı Sorunları ve Terapisi

Kaygı ve korkular çocukların terapiye getirilme nedenlerinin başında yer almaktadır. Bu eğitimde çocuklarda görünen kaygı sorunlarının kökeni üzerine durulacaktır. DSM 5’te geçen ayrılık kaygısı, sosyal kaygı, yaygın kaygı ve fobiler detaylıca ele alınacaktır. Bu patolojilerin çocuklarda nasıl göründüğü ele irdelenecektir. Kaygı bozukluğu olan çocuklarda evde aileye önerilecek uygulamalara ve terapide kullanılacak pratik tekniklere yer verilecektir.

 

Eğitim Süresi 1 Gün / 6 Saat
Eğitim Saatleri 10.00-17.00
Katılımcılar Psikoloji ve PDR mezunları ve son sınıf öğrencileri
Kayıt-Bilgi 0 212 487 8086

Çocukta Travma Sorunları ve Terapisi

Travmalar birçok çocuğun hayatında bulunmaktadır. Kimi zaman yeterli bağlanmanın olmaması; ameliyat, sünnet gibi tıbbı operasyonlar, kimi zamanlar deprem, sel, yangın gibi doğal afetler travmaya yol açmaktadır. Bazen ihmal ve istismar gibi insan eli ile gelen travmalara tanıklık etmektedirler. Bazen de ağır kazalar, ölüm, boşanma, ani gelişen taşınma gibi olaylar çocukların dünyasında derin izler bırakabilmektedir. Bağlanma bozuklukları travma bozuklukları içinde yer alan bozukluklardandır. Bu eğitimde DSM 5’te yer alan travma ve bağlanma bozukluklarına yer verilecek, evde ailenin travma sonrası yapması gerekenler ve terapide travmaya yönelik pratik müdahale tekniklerine yer verilecektir.

 

Eğitim Süresi 1 Gün / 6 Saat
Eğitim Saatleri 10.00-17.00
Katılımcılar Psikoloji ve PDR mezunları ve son sınıf öğrencileri
Kayıt-Bilgi 0 212 487 8086

Çocukta ve Gençte Cinsel Kimlik, Eşcinsellik

Cinsel kimlik, transseksüellik ve eşcinsellik günümüzün en çok tartışılan konularından biridir. Bilim insanları arasında bu konuya oldukça farklı yaklaşımlar mevcuttur. Konu günlük siyasetin de gündemine taşındığı için doğrular ve yanlışlar birbirine karışmıştır. Bu eğitimde öncelikle konunun sağlıklı ele alınması açısından bir kavramsal çerçeve sunulacak, psikologların çocuk ve ergenlerde bu iki konuda kendilerine nerede konumlandıracakları, terapi süreçlerinin nasıl yürütüleceği ele alınacaktır.

 

Eğitim Süresi 1 Gün / 6 Saat
Eğitim Saatleri 10.00-17.00
Katılımcılar Psikoloji ve PDR mezunları ve son sınıf öğrencileri
Kayıt-Bilgi 0 212 487 8086

Çocuk Terapistliği Eğitimleri

Çocuk Psikolojisi

Eğitimin ilk 2 günü çocuk gelişimi ve psikolojine ayrılmıştır. Kalan günde de çocuğun hangi yaş döneminde dünyayı nasıl görüp nasıl algıladığı, yetişkinlerden neler beklediği, nasıl bir düşünme sistemine sahip oldukları ele alınacaktır. Eğitime katılan kişiler eğitim sonrasında çocuğu daha yakıdan tanımış olacak, onun hangi gelişim dönemlerinde neye ihtiyacı olduğunu bileceklerdir. Bu bilgi terapistlerin özellikle ilk görüşmede çocukları doğru değerlendirmesini sağlayacaktır. Eğitim diğer iki gününde ise uzmanların sıklıkla ihtiyaç duyduğu çocuklarda sınır, mahremiyet, sorumluluk, özgüven ve duygu eğitimi ve cinsel eğitim gibi konulara ayrılacaktır. Bu bilgiler de uzmanların ebeveynlerle çalışma yapmasını oldukça kolaylaştıracaktır.

 

Eğitim Süresi 3 Gün / 24 saat
Eğitim Saatleri 09.00-18.00
Katılımcılar Psikoloji ve PDR mezunları ve son sınıf öğrencileri
Kayıt-Bilgi 0 212 487 8086

Çocuk Psikopatolojisi

Eğitim, çocuk ruh sağlığı alanında çalışan her uzmanının çocuk ruh hastalıkları konusunda genel bir uzmanlaşmasını hedeflemektedir. Çocuk ruh sağlığı tanılarına hâkim olmak hem terapilerde doğru adım atmayı hem de ebeveyni doğru yönlendirmeye yardımcı olmaktadır. Eğitim vakalarla destekleneceğinden sonrasında uzmanlar karşılaştıkları çocuklarda DSM 5’e göre ön tanılama yapabilecek yetkinliğe ulaşacaklardır. Eğitimde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Karşıt Olma Karşıt Gelme Bozukluğu, Davranım Bozukluğu, Otizm Spektrum Bozukluğu, Özgül Öğrenme Bozukluğu, Tik Bozuklukları, Kaygı Bozuklukları, Takıntı Bozuklukları, Dışa Atım Bozuklukları, Depresyon Bozuklukları ve Travma Bozuklukları ele alınacaktır.

 

Eğitim Süresi 3 Gün / 24 saat
Eğitim Saatleri 09.00-18.00
Katılımcılar Psikoloji ve PDR mezunları ve son sınıf öğrencileri
Kayıt-Bilgi 0 212 487 8086

Çocuklarla İlk Görüşme

Eğitim, çocuk ruh sağlığı alanında çalışan her uzmanının anamnez olarak adlandırılan ilk görüşmeyi daha etkin bir şekilde yapmalarını hedeflemektedir. Katılımcılar çocuklar ve aileleri ile yaptıkları ilk görüşme esnasında, hangi soruları soracaklarını, çocuğun başvuru, sağlık, eğitim, bebeklik ve aile öyküsünü nasıl alacaklarını, aldıkları öyküyü nasıl yorumlayacaklarını ve terapi kararını nasıl vereceklerini öğreneceklerdir. Eğitim, anamnez formunun kullanımını, aile ve çocukla ilk güven ilişkisi kurma yöntemlerini, ailenin verdiği bilgileri psikopatoloji bilgileri eşliğinde yorumlamayı, çocukların gelişimsel açıdan nasıl değerlendirileceği, çocuk çizimlerinin nasıl ele alınacağını ve ailenin nasıl bilgilendirileceği süreçlerini içermektedir. Oldukça uygulama içeren bir eğitimdir.

 

Eğitim Süresi 3 Gün / 24 saat
Eğitim Saatleri 09.00-18.00
Katılımcılar Psikoloji ve PDR mezunları ve son sınıf öğrencileri
Kayıt-Bilgi 0 212 487 8086

Çocuk Psikopatolojisi 2

Eğitim, Psikopatoloji 1 eğitiminin devamı niteliğinde bir eğitimdir. İlk patoloji eğitiminde çocuklarda sık görülen patolojiler ele alınırken bu eğitimde çocuk ve ergenlerde nadir olarak görünen psikopatolojiler ele alınacaktır. Yeme Bozuklukları (Pika, Tıkanırcasına Yeme, Anoreksiya, Bulimia Bozuklukları), Uyku-Uyanıklık Bozuklukları (Gece Terörü, Uyurgezerlik, Kabus Bozuklukları) Basmakalıp Devinim Bozukluğu, Aralıklı Patlayıcı Bozukluk, Yıkıcı Duygudurum Düzenleyememe Bozukluğu, Saç ve Deri Yolma Bozuklukları gibi ilk eğitimde ele alınamayan patolojiler vaka örnekleri ile birlikte ele alınacaktır. İkinci eğitimle birlikte uzmanlar çocukluk döneminde görünen patolojilerin büyük bir çoğunluğuna vakıf olacaklardır.

 

Eğitim Süresi 3 Gün / 24 saat
Eğitim Saatleri 09.00-18.00
Katılımcılar Psikoloji ve PDR mezunları ve son sınıf öğrencileri
Kayıt-Bilgi 0 212 487 8086

Oyun Terapistliği Eğitimleri

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi (ÇMOT)

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi felsefi temellerini Carl Rogers tarafından geliştirilen Danışan Merkezli Terapi’den almaktadır. Virginia Axline bu ekolü çocuklara uygulayarak Yönlendirmesiz Oyun Terapisi adı ile dünyaya tanıtmıştır. Garry Landreth ise bu ekolü bir adım daha ileri taşıyarak Çocuk Merkezli Oyun Terapisi adı ile devam ettirmiştir. 2-10 yaş arası çocuklarda uygulanan ÇMOT özel olarak tasarlanmış oyun terapi odasında yapılmaktadır. Kaygı, takıntı, depresyon, öfke, alt ıslatma gibi yaygın olarak görünen bir çocuk sorunlarında oldukça etkili bir terapi yöntemidir. Eğitim sonrasında katılımcılardan ekolü en az bir çocuk üzerinde uygulaması ve 2 günlük süpervizyona katılması beklenmektedir. 2 günlük süpervizyonu tamamlayan katılımcılara uygulayıcı belgesi verilmektedir.

 

Eğitim Süresi 4 Gün / 24 saat
Eğitim Saatleri 10.00-17.00
Katılımcılar Psikoloji ve PDR mezunları ve son sınıf öğrencileri
Kayıt-Bilgi 0 212 487 8086

Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi (BDOT)

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) özellikle tüm dünyada yaygın olarak kullanılan görülen etkili bir terapi yöntemidir. Ancak klasik BDT’nin çocuklara uygulanması zordur. Çocukların soyun düşüncesi çok gelişmemiştir ve içinde eğlence olmayan terapi ekolleri çocuklar için sıkıcı hale gelebilmektedir. Bu nedenle süreci eğlenceli ve daha etkileşimli hale getirmek gerekmektedir. Bu eğitimde Mehmet Teber tarafından geliştirilmiş ve oyun terapisi teknikleri ile bütünleştirilmiş 4 adımlık bir model katılımcılara aktarılacaktır. Bu ekol özellikle 8 yaş üstü çocuklarda, özellikle ortaokul ve lise çağı çocuklarında çalışmak için oldukça etkilidir.

 

Eğitim Süresi 4 Gün / 24 saat
Eğitim Saatleri 10.00-17.00
Katılımcılar Psikoloji ve PDR mezunları ve son sınıf öğrencileri
Kayıt-Bilgi 0 212 487 8086

Kum Tepsisi Terapisi (KTT)

Kum Tepsisi Terapisi ilk olarak psikanalitik bir psikolog olan Lowenfeld tarafından çocuklarla kullanılmıştır. Bir kum tepsisi ve yüzlerce minyatür ile yapılan bir terapi yöntemidir. Terapide çocuktan bir kum tepsisi üzerinde dilediği kadar minyatür kullanarak bir sahne inşa etmesi istenir ve bunun üzerinden ilerlenir. Jung’un öğrencilerinden Dora Kalff ise terapide kumun ve minyatürün kullanımına oldukça katkı sağlamış diğer önemli kişidir.  Kum Tepsisi Terapisi BDT, EMDR, Öykülerle Terapi gibi birçok terapi ekolüne entegre olarak kullanılmaktadır. Çocuk minyatürleri ve kumu kullanarak dünyasını, zihnini kuma yansıtmakta ve terapistle birlikte iyileşme yolculuğuna adım atmaktadır.

 

Eğitim Süresi 4 Gün / 24 saat
Eğitim Saatleri 10.00-17.00
Katılımcılar Psikoloji ve PDR mezunları ve son sınıf öğrencileri
Kayıt-Bilgi 0 212 487 8086

Öykülerle Terapi

Terapide öykülerin kullanımında öncü isim Milton Erickson’dur. Çocuk terapilerinde öykülerin öncüsü ise Nancy Davis’tir. Çocuklar öyküleri severler ve defalarca dinleyebilirler ve öyküler onların hayatlarına şekil verir. Öyküler çocukların eğitimi için binlerce yıldır kullanılmaktadır. Terapötik öyküler anne karnından başlayarak her yaş gurubunda kullanılabilir. ÇMOT, DOT, EMDR gibi birçok ekolle entegre edilebilir. Bu eğitimde katılımcılara terapide kullanılacak Mehmet Teber tarafından kavramsallaştırılmış 4 farklı terapötik öykü türünün terapide nasıl kullanılacağı aktarılacaktır. Katılımcılara hazır öyküler verileceği gibi aynı zamanda katılımcıların kendi terapötik öyküleri yazabilmesini sağlamak amacı ile bol bol uygulama yapılacaktır.

 

Eğitim Süresi 4 Gün / 24 saat
Eğitim Saatleri 10.00-17.00
Katılımcılar Psikoloji ve PDR mezunları ve son sınıf öğrencileri
Kayıt-Bilgi 0 212 487 8086