Odak Eğitimler

Çocukta Cinsellik Sorunları ve Terapisi

Çocuk gelişim süreci içinde cinsellik ve cinsiyeti ile ilgili birçok problemle karşılaşmaktadır. Bu problemlerin çözümü doğru ve zamanında müdahale gerektirmektedir. Çocukluk çağı mastürbasyonu, çocuklarda cinsel merak, cinsel organ ile oynama ve cinsel istismar eğitimde ele alınacak 4 temel başlıktır. Eğitimde tüm bu başlıklar DSM 5 çerçevesinde detaylı ele alınacak, her bir başlıkta evde ailelere verilecek öneriler aktarılacak ile terapide yapılacak pratik uygulamalar gösterilecektir.

 

Eğitim Süresi 1 Gün / 6 Saat
Eğitim Saatleri 10.00-17.00
Katılımcılar Psikoloji ve PDR mezunları ve son sınıf öğrencileri
Kayıt-Bilgi 0 212 487 8086

Çocukta Öfke Sorunları ve Terapisi

Çok fazla çocuk öfke problemleri nedeni ile terapiye başvurmaktadır. Genelde öfke bir sonuçtur ve arkasında çeşitli patolojiler yatmaktadır. Bu patolojiler bilinmeden öfkeyi anlamak ve doğru çözüm yolu bulmak mümkün olmamaktadır. Eğitimde çocukta görünen öfkenin kökenlerine, öfke ile ilişkili olan DSM 5’te geçen bozukluklara, öfke için evde ailelere önerilecek pratik önerilere, terapide yapılacak pratik çalışmalara yer verilecektir.

 

Eğitim Süresi 1 Gün / 6 Saat
Eğitim Saatleri 10.00-17.00
Katılımcılar Psikoloji ve PDR mezunları ve son sınıf öğrencileri
Kayıt-Bilgi 0 212 487 8086

Çocukta Kaygı Sorunları ve Terapisi

Kaygı ve korkular çocukların terapiye getirilme nedenlerinin başında yer almaktadır. Bu eğitimde çocuklarda görünen kaygı sorunlarının kökeni üzerine durulacaktır. DSM 5’te geçen ayrılık kaygısı, sosyal kaygı, yaygın kaygı ve fobiler detaylıca ele alınacaktır. Bu patolojilerin çocuklarda nasıl göründüğü ele irdelenecektir. Kaygı bozukluğu olan çocuklarda evde aileye önerilecek uygulamalara ve terapide kullanılacak pratik tekniklere yer verilecektir.

 

Eğitim Süresi 1 Gün / 6 Saat
Eğitim Saatleri 10.00-17.00
Katılımcılar Psikoloji ve PDR mezunları ve son sınıf öğrencileri
Kayıt-Bilgi 0 212 487 8086

Çocukta Travma Sorunları ve Terapisi

Travmalar birçok çocuğun hayatında bulunmaktadır. Kimi zaman yeterli bağlanmanın olmaması; ameliyat, sünnet gibi tıbbı operasyonlar, kimi zamanlar deprem, sel, yangın gibi doğal afetler travmaya yol açmaktadır. Bazen ihmal ve istismar gibi insan eli ile gelen travmalara tanıklık etmektedirler. Bazen de ağır kazalar, ölüm, boşanma, ani gelişen taşınma gibi olaylar çocukların dünyasında derin izler bırakabilmektedir. Bağlanma bozuklukları travma bozuklukları içinde yer alan bozukluklardandır. Bu eğitimde DSM 5’te yer alan travma ve bağlanma bozukluklarına yer verilecek, evde ailenin travma sonrası yapması gerekenler ve terapide travmaya yönelik pratik müdahale tekniklerine yer verilecektir.

 

Eğitim Süresi 1 Gün / 6 Saat
Eğitim Saatleri 10.00-17.00
Katılımcılar Psikoloji ve PDR mezunları ve son sınıf öğrencileri
Kayıt-Bilgi 0 212 487 8086

Çocukta ve Gençte Cinsel Kimlik, Eşcinsellik

Cinsel kimlik, transseksüellik ve eşcinsellik günümüzün en çok tartışılan konularından biridir. Bilim insanları arasında bu konuya oldukça farklı yaklaşımlar mevcuttur. Konu günlük siyasetin de gündemine taşındığı için doğrular ve yanlışlar birbirine karışmıştır. Bu eğitimde öncelikle konunun sağlıklı ele alınması açısından bir kavramsal çerçeve sunulacak, psikologların çocuk ve ergenlerde bu iki konuda kendilerine nerede konumlandıracakları, terapi süreçlerinin nasıl yürütüleceği ele alınacaktır.

 

Eğitim Süresi 1 Gün / 6 Saat
Eğitim Saatleri 10.00-17.00
Katılımcılar Psikoloji ve PDR mezunları ve son sınıf öğrencileri
Kayıt-Bilgi 0 212 487 8086