Çocuk Terapisinde odak eğitimleri hangi terapi ekolünü kullanırsa kullansın tüm çocukla çalışan uzmanlara yönelik bir eğitimdir. Eğitimde hem ilgili konuları DSM 5 çerçevesinde ele alınacak, hem ailelere ve okula verilecek önerilere yer verilecek, hem de terapide kullanılabilecek pratik müdahale tekniklerinden bahsedilecektir.

Genel Bilgiler

  • Eğitim 4 modülden oluşmaktadır.
  • Her bir modül 1 gün ve 6 saattir.
  • Eğitimler 09.00-17.00 arasında yapılmaktadır.
  • Eğitimler Taksim/İstanbul’da gerçekleşecektir.

1) ÇOCUKTA CİNSELLİK SORUNLARI ve TERAPİSİ

Çocuk gelişim süreci içinde cinsellik ve cinsiyeti ile ilgili birçok problemle karşılaşmaktadır. Bu problemlerin çözümü doğru ve zamanında müdahale gerektirmektedir. Çocukluk çağı mastürbasyonu, cinsel merak, cinsel istismar ve cinsel kimliğinden hoşnut olmayıp diğer cinsiyetin rollerine bürünme bunlardan başlıcalarıdır. Eğitimde tüm bu başlıklar DSM 5 ve ICD 10 çerçevesinde detaylı ele alınacak, her bir başlıkta evde ailelere verilecek öneriler ile terapide yapılacak pratik uygulamalar aktarılacaktır.

2) ÇOCUKTA ÖFKE SORUNLARI ve TERAPİSİ

Çok fazla çocuk öfke problemleri nedeni ile terapiye başvurmaktadır. Genelde öfke bir sonuçtur ve arkasında çeşitli patolojiler yatmaktadır. Bu patolojiler bilinmeden bazen öfkeyi durdurmak mümkün olmamaktadır. Eğitimde çocukta görünen öfkenin kökenlerine, öfke ile ilişkili olan DSM 5’de geçen bozukluklara, öfke için evde ailelere önerilecek pratik önerilere, terapide yapılacak pratik çalışmalara yer verilecektir.

3) ÇOCUKTA KAYGI SORUNLARI ve TERAPİSİ

Kaygı ve korkular çocukların terapiye getirilme nedenlerinin başında yer almaktadır. Bu eğitimde çocuklarda görünen kaygı sorunlarının kökeni üzerine durulacaktır. DSM 5’te geçen ayrılık kaygısı, sosyal kaygı, yaygın kaygı ve fobiler detaylıca ele alınacaktır. Bu patolojilerin çocuklarda nasıl göründüğü ele alınacaktır. Kaygı bozukluğu olan çocuklarda evde aileye önerilecek uygulamalara ve terapide kullanılacak pratik tekniklere yer verilecektir.

4) ÇOCUKTA TRAVMA SORUNLARI ve TERAPİSİ

Travmalar birçok çocuğun hayatında bulunmaktadır. Kimi zaman yeterli bağlanmanın olmaması; ameliyat, sünnet gibi tıbbı operasyonlar, kimi zamanlar deprem, sel, yangın gibi doğal afetler travmaya yol açmaktadır. Bazen ihmal ve istismar gibi insan eli ile gelen travmalara tanıklık etmektedirler. Bazen de ağır kazalar, ölüm, boşanma, ani gelişen taşınma gibi olaylar çocukların dünyasında derin izler bırakabilmektedir. Bağlanma bozuklukları travma bozuklukları içinde yer alan bozukluklardandır. Bu eğitimde DSM 5’te yer alan travma ve bağlanma bozukluklarına yer verilecek, evde ailenin travma sonrası yapması gerekenler ve terapide travmaya yönelik pratik müdahale tekniklerine yer verilecektir.

KATILIMCILAR

Eğitimlere ruh sağlığı alanında çalışanlar, rehberlik uzmanları ve bu alanın öğrencileri katılabilirler.

KONTENJAN, ÜCRET ve SERTİFİKA

Eğitimlerin kontenjanı 24 kişidir. Eğitimler sonunda Ahenk Çocuk onaylı, Mehmet Teber imzalı katılımcı sertifikası verilecektir. Ücret için lütfen arayınız. Bir hafta öncesinde yapılan iptallerde eğitimin toplam ücreti üzerinden % 25 kesinti uygulanmaktadır.

KAYIT ve BİLGİ

Kayıt ve bilgi için 0 (533) 140 42 05 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.