Çocuk Terapistliği Eğitimleri

Çocuk Psikolojisi

Eğitimin ilk 2 günü çocuk gelişimi ve psikolojine ayrılmıştır. Bu 2 günde çocuğun hangi yaş döneminde dünyayı nasıl görüp nasıl algıladığı, yetişkinlerden neler beklediği, nasıl bir düşünme sistemine sahip oldukları ele alınacaktır. Eğitime katılan kişiler eğitim sonrasında çocuğu daha yakıdan tanımış olacak, onun hangi gelişim dönemlerinde neye ihtiyacı olduğunu bileceklerdir. Bu bilgi terapistlerin özellikle ilk görüşmede çocukları doğru değerlendirmesini sağlayacaktır. Eğitim diğer iki gününde ise uzmanların sıklıkla ihtiyaç duyduğu çocuklarda sınır, mahremiyet, sorumluluk, özgüven ve duygu eğitimi ve cinsel eğitim gibi konulara ayrılacaktır. Bu bilgiler de uzmanların ebeveynlerle çalışma yapmasını oldukça kolaylaştıracaktır.

 

Eğitim Süresi 4 Gün / 24 saat
Eğitim Saatleri 10.00-17.00
Katılımcılar Psikoloji ve PDR mezunları ve son sınıf öğrencileri
Kayıt-Bilgi 0 212 487 8086

Çocuk Psikopatolojisi

Eğitim, çocuk ruh sağlığı alanında çalışan her uzmanının çocuk ruh hastalıkları konusunda genel bir uzmanlaşmasını hedeflemektedir. Çocuk ruh sağlığı tanılarına hâkim olmak hem terapilerde doğru adım atmayı hem de ebeveyni doğru yönlendirmeye yardımcı olmaktadır. Eğitim vakalarla destekleneceğinden sonrasında uzmanlar karşılaştıkları çocuklarda DSM 5’e göre ön tanılama yapabilecek yetkinliğe ulaşacaklardır. Eğitimde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Karşıt Olma Karşıt Gelme Bozukluğu, Davranım Bozukluğu, Otizm Spektrum Bozukluğu, Özgül Öğrenme Bozukluğu, Tik Bozuklukları, Kaygı Bozuklukları, Takıntı Bozuklukları, Dışa Atım Bozuklukları, Depresyon Bozuklukları ve Travma Bozuklukları ele alınacaktır.

 

Eğitim Süresi 4 Gün / 24 saat
Eğitim Saatleri 10.00-17.00
Katılımcılar Psikoloji ve PDR mezunları ve son sınıf öğrencileri
Kayıt-Bilgi 0 212 487 8086

Çocuklarla İlk Görüşme

Eğitim, çocuk ruh sağlığı alanında çalışan her uzmanının anamnez olarak adlandırılan ilk görüşmeyi daha etkin bir şekilde yapmalarını hedeflemektedir. Katılımcılar çocuklar ve aileleri ile yaptıkları ilk görüşme esnasında, hangi soruları soracaklarını, çocuğun başvuru, sağlık, eğitim, bebeklik ve aile öyküsünü nasıl alacaklarını, aldıkları öyküyü nasıl yorumlayacaklarını ve terapi kararını nasıl vereceklerini öğreneceklerdir. Eğitim, anamnez formunun kullanımını, aile ve çocukla ilk güven ilişkisi kurma yöntemlerini, ailenin verdiği bilgileri psikopatoloji bilgileri eşliğinde yorumlamayı, çocukların gelişimsel açıdan nasıl değerlendirileceği, çocuk çizimlerinin nasıl ele alınacağını ve ailenin nasıl bilgilendirileceği süreçlerini içermektedir. Oldukça uygulama içeren bir eğitimdir.

 

Eğitim Süresi 4 Gün / 24 saat
Eğitim Saatleri 10.00-17.00
Katılımcılar Psikoloji ve PDR mezunları ve son sınıf öğrencileri
Kayıt-Bilgi 0 212 487 8086

Çocuk Psikopatolojisi 2

Eğitim, Psikopatoloji 1 eğitiminin devamı niteliğinde bir eğitimdir. İlk patoloji eğitiminde çocuklarda sık görülen patolojiler ele alınırken bu eğitimde çocuk ve ergenlerde nadir olarak görünen psikopatolojiler ele alınacaktır. Yeme Bozuklukları (Pika, Tıkanırcasına Yeme, Anoreksiya, Bulimia Bozuklukları), Uyku-Uyanıklık Bozuklukları (Gece Terörü, Uyurgezerlik, Kabus Bozuklukları) Basmakalıp Devinim Bozukluğu, Aralıklı Patlayıcı Bozukluk, Yıkıcı Duygudurum Düzenleyememe Bozukluğu, Saç ve Deri Yolma Bozuklukları gibi ilk eğitimde ele alınamayan patolojiler vaka örnekleri ile birlikte ele alınacaktır. İkinci eğitimle birlikte uzmanlar çocukluk döneminde görünen patolojilerin büyük bir çoğunluğuna vakıf olacaklardır.

 

Eğitim Süresi 4 Gün / 24 saat
Eğitim Saatleri 10.00-17.00
Katılımcılar Psikoloji ve PDR mezunları ve son sınıf öğrencileri
Kayıt-Bilgi 0 212 487 8086