Oyun tüm çocukların vazgeçilmezidir. Yetişkinler için konuşmak neyse, çocuklar için de oynamak odur. Çocuklar oynayarak kendilerini ifade edeler, oynayarak rahatlarlar, oynayarak gelişirler. Çocuklar oyunu dilleri, oyuncakları ise kelimeleri olarak kullanırlar. Bu nedenledir ki, çocuklarda bulunan davranış ve psikolojik problemlerin çözülmesinde oyun sıklıkla kullanılmaktadır. Oyun Terapisi, çocukların yaşadıkları davranış problemlerin ve psikolojik problemlerin oyun yolu ile iyileştirilmesidir. Bu problemler kaygı, korku, takıntı, agresyon, parmak emme, tırnak yeme gibi problemler olabilir. Oyun terapisinin ilk kullanımı 1920’lerde olurken çocukların iyileştirilmesinde 1950 yıllarından sonra sıklıkla kullanılmıştır. Oyun terapisinin ülkemizde yaygınlaşması 2010 yılından sonra olmuştur. Oyun terapisinin 10 üzerinde ekolü bulunmaktadır.

Ahenk Çocuk oyun terapisinin birçok ekolünü içeren kapsamlı bir eğitim programı oluşturulmuştur. Eğitim 4 farklı modülden oluşmaktadır. Eğitim oyun terapisti ve aynı zamanda eğitimcisi MEHMET TEBER tarafından verilecektir. Tüm modüllere paket halinde katılmak mümkün olduğu gibi her bir modüle ayrı ayrı katılmak da mümkündür. Eğitim sonunda katılımcılar anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklarla çalışmaya imkân tanıyan 5 farklı oyun terapisi ekolünün uygulayıcısı olabileceklerdir. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir.

Genel Bilgiler

  • Eğitim 4 modülden oluşmaktadır.
  • Her modül 4 gün ve 24 saattir.
  • Her modülün iki günlük süpervizyonu vardır.
  • Eğitimler ve süpervizyonlar 09.00-17.00 arasında yapılacaktır.
  • Bireysel süpervizyon isteyenler eğitimci ile ayarlamayı kendileri yapacaklardır.
  • Eğitimler ve süpervizyonlar Taksim/İstanbul’da gerçekleşecektir.
  1. MODÜL: ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİ

Bu eğitimin amacı katılımcıları Çocuk Merkezli Oyun Terapisi’nin uygulayıcısı yapmaktır. Bu ekol kökenini Carl Rogers tarafından geliştirilen Danışan Merkezli Terapi’den almaktadır. Virginia Axline bu ekolü çocuklara uygulayarak Yönlendirmesiz Oyun Terapisi adı ile dünyaya tanıtmıştır. Garry Landreth bu ekolü bir adım daha ileri taşıyarak Çocuk Merkezli Oyun Terapisi adı ile devam ettirmiştir. 2-10 yaş arası çocuklarda uygulanan ÇMOT oyun terapi odasında yapılmaktadır. Kaygı, takıntı, depresyon, öfke, alt ıslatma gibi yaygın olarak görünen bir çocuk sorunlarında etkilidir.

  1. MODÜL: GELİŞİMSEL OYUN TERAPİSİ ve ÖYKÜLERLE TERAPİ

Bu modülde her birisi 2 gün olmak üzere 2 farklı oyun terapisi ekolü ele alınacaktır.
Gelişimsel Oyun Terapisi Viola Brody tarafından geliştirilmiş bir terapidir. Terapinin merkezinde şefkatli dokunuş vardır. 2-12 yaş arası çocuklarda bireysel ve grup olarak uygulanabilir. Çok az bir materyal ile sade bir odada uygulanabilen bir terapidir. Oyuncak gerektirmemektedir. Özellikle bağlanma sorunu olan, cinsel ve fiziksel istismara uğramış çocuklarda kullanılır. Zihinsel yetersizliği olan ve otizm spektrumunun hafif ucunda olan çocukların benlik gelişimlerini desteklemek için de kullanılan bir terapidir.

Öykülerle Terapide sıklıkla kullanılan bir terapidir. Öncüsü Milton Erickson ve Nancy Davis’tir. Çocuklar öyküleri severler ve defalarca dinleyebilirler ve öyküler onların hayatlarına şekil verir. Terapötik öyküler her yaş gurubunda kullanılabilir. Çocuğun sorununa özgü bir öykü oluşturulur ve çocuk bu öyküyü dinleyerek kendi içindeki bir problemi çözmüş olur.

  1. MODÜL: BDT TEMELLİ OYUN TERAPİSİ UYGULAMALARI

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) özellikle çocuklarda görülen kaygı ve takıntı sorunlarında etkili bir terapi yöntemidir. Ancak klasik BDT’nin çocuklara uygulanması zordur. Süreci eğlenceli ve daha etkileşimli hale getirmek gerekmektedir. Bu modülde çocuklarda görülen korku, kaygı ve takıntı gibi sorunlarda kullanılacak, BDT temelli oyun terapisi uygulamalarına yer verilecektir.

  1. MODÜL: KUM TEPSİSİ TERAPİSİ

Kum Tepsisi Terapisi bir kum tepsisi ve yüzlerce minyatür ile yapılan bir terapi yöntemidir. Kökenini Jung psikolojisinden alsa da birçok terapi ekolüne entegre olarak kullanılmaktadır. Çocuk minyatürleri ve kumu kullanarak dünyasını, zihnini kuma yansıtmakta ve terapistle birlikte iyileşme yolculuğuna adım atmaktadır.

KATILIMCILAR

Eğitime üniversitelerin psikoloji, psikolojik danışmanlık, sosyal hizmet lisans programlarından mezun olanlar ve aile danışmanları katılabilir. İlgili bölümlerin son sınıf öğrencileri de eğitime katılabilirler. Katılımcı kontenjanı 24 kişidir.

SERTİFİKASYON

Her bir modülün sonunda o modülle ilgili sertifikayı alabilmek için o modül için planlanan iki günlük süpervizyona katılmak zorunludur. İlgili eğitimi ve süpervizyonları tamamlayanlara “Uygulayıcı Sertifikası” verilecektir.

KAYIT-BİLGİ

Kayıt ve bilgi için 0 533 140 42 05 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.